Tehnoloģijas nemitīgi attīstās, mainās un ienāk mūsu dzīvē kā būtiska ikdienas sastāvdaļa. Arī bibliotēku pakalpojumi iegūst gan jaunu saturu, gan formu. Šī izdevuma autores Kellija Nikola Čarnecki un Marija L. Herisa sagatavojušas rokasgrāmatu, kā strādāt ar pusaudžiem, lai attīstītu viņu prasmes un iemaņas tehnoloģiju jomā. Tiek piedāvātas idejas un aprakstītas metodes, kā plānot projektus, atrast tiem finansējumu, kā tos īstenot un novērtēt. Autores stāsta, kā tehnoloģiju programmu pārzināšana var palīdzēt gan karjeras izvēlē, gan kritiskās domāšanas attīstīšanā, un uzsver, cik nozīmīgs ir to nodrošinātais atbalsts kopienai. Viņas piedāvā idejas radošajām darbnīcām un dalās ar noderīgiem informācijas resursiem. Izdevuma mērķauditorija ir skolu un publisko bibliotēku darbinieki.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē