Autiskā spektra traucējumi mūsdienās tiek diagnosticēti aizvien biežāk. Šādi cilvēki domā, redz un apstrādā informāciju atšķirīgi no vairākuma – pievērš lielāku uzmanību detaļām, var būt hiperjutīgi pret gaismu un troksni, kā arī izjust grūtības sociālajā saskarsmē. Reičelas Makmalinas un Kerijas Valtones sastādītā rokasgrāmata stāsta par darbu akadēmiskajā vidē ar studentiem, kuriem konstatēti autiskā spektra traucējumi. Aprakstītas tipiskākās problēmas un to risinājumi, piedāvāts papildliteratūras saraksts un pievienots pielikums ar praktiskiem ieteikumiem gan bibliotekāriem, gan studentiem.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē