Eseju krājumā stāstīts par to, cik dažādi ir gan bibliotekāri, gan bibliotēkas lasītāji un kāpēc ir svarīgi saglabāt daudzveidīgumu, vienlaikus nodrošinot iekļaušanos sabiedrībā. Atšķirīgai ādas krāsai problēmas nevajadzētu radīt, bet kā nodrošināt darbam piemērotu vidi cilvēkiem ar kustību traucējumiem? Un kāda būs attieksme pret seksuālajām minoritātēm? Rakstu autori piedāvā gan atskatu vēsturē, gan pieredzes stāstus un iesaka stratēģijas, kā atrast līdzsvaru ikdienas praksē.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē