Sapnis apkopot visas jebkad izdotās grāmatas vienuviet ir sens. Sapnis nodrošināt visai cilvēcei piekļuvi informācijai visā pasaulē ir jaunāks. Kad 2004. gadā Google paziņoja, ka plāno digitalizēt grāmatas, lai padarītu pieejamas zināšanas visplašākajam lasītāju lokam, bibliotēku pasaule saviļņojās. Šai idejai netrūka ne atbalstītāju, ne pretinieku. Tika uzdoti jautājumi gan par bibliotēku lomu, gan par autoru un izdevēju tiesībām, nonākot pat pie juristu iesaistes. Izdevuma autori nevērtē Google grāmatu digitalizācijas projekta juridiskās nianses, bet stāsta par tā vēsturi, attīstību un par digitālo tehnoloģiju radīto ietekmi uz bibliotēkām un zinātnisko komunikāciju.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē