Ja senāk akadēmiskajā vidē bija pieņemts kā bibliotēkas darba pamatu izmantot tās fizisko krājumu un visas aktivitātes centrēt ap to, tad mūsdienās uzmanības centrā nonācis atbalsts mācību procesam, informatīvais nodrošinājums un visu līmeņu partnerība. Kā rīkoties, lai izveidotu mūsdienīgu bibliotēku? Diskursa analīze ir viens no noderīgākajiem veidiem, kā izgaismot profesionālās un organizatoriskās vērtības, tāpēc šajā izdevumā tiek analizēti akadēmisko bibliotēku stratēģiskie plāni un piedāvāti jaunu organizatorisko struktūru modeļi, kurus iespējams pielāgot esošo bibliotēku vajadzībām. Autore apraksta izaicinājumus, kurus rada jaunā digitālā vide un resursi, un piedāvā vīziju par organizāciju, kas sevī iekļauj intelektuālo brīvību, mūžizglītību, sadarbību, ilgtspējību un orientāciju uz lietotāju.

Grāmatas pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā.