Būt labam profesionālim ne vienmēr nozīmē būt labam vadītājam. Izdevuma autores Keita Hola un Ketija Pārkere, konsultējoties ar personāla speciālistiem un juristiem, ir sagatavojušas rokasgrāmatu publisko bibliotēku direktoriem, kurā detalizēti pievēršas darbam ar cilvēkresursiem. Jaunu darbinieku rekrutēšana un pieņemšana, esošo darbinieku apmācība un karjeras attīstība, plānošana, disciplīna, izvērtēšana, atlaišana no darba – šie un citi jautājumi atrodami grāmatas saturā. Izdevumu papildina pielikumi (darba interviju jautājumi, darba lapas, atgādnes) un priekšmetu rādītājs. Autores uzsver: motivēti, labi sagatavoti darbinieki rada stipru uzņēmumu.

Grāmatas pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā.