Mācību telpa mūsdienās ir paplašinājusies ārpus skolas ēkas robežām. Sadarbība ar lielākām kopienām ir neatņemama skolas dinamikas sastāvdaļa un bibliotekāri var sniegt būtisku ieguldījumu tās īstenošanā. Šajā izdevumā apkopoto eseju autori apraksta dažādus piemērus no savas prakses, kā bibliotekāri un pedagogi sadarbojas ar citām organizācijām vai brīvprātīgajiem. Pamatskolnieki un komiksu autori kopā apglezno publiskas vides objektus, akadēmiskie bibliotekāri palīdz apgūt iemaņas pētniecībā topošajiem studentiem – vidusskolu audzēkņiem, Havaju salās atdzimst piemirstas vēstures lappuses. Tie ir unikāli pieredzes stāsti, kurus nevar nokopēt, taču tie var motivēt lasītājus veidot līdzīgas alianses savās skolās ar publiskajām un akadēmiskajām bibliotēkām, kultūras institūcijām, mākslas fondiem un citām organizācijām.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē