Lai gan pieņemts uzskatīt, ka maģistrantūras studenti ir pieredzējuši bibliotēkas lietotāji, tā tomēr nav, tāpēc daudzas akadēmiskās bibliotēkas šobrīd ir izstrādājušas specializētu pakalpojumu piedāvājumu tieši šai mērķauditorijai. Eseju autori piedāvā gadījumu izpēti un praktiskus padomus, kā bibliotēkas var veicināt mūžizglītību un attīstīt inovatīvus risinājumus saistībā gan ar atbalstu mācību programmām, gan ar mācību telpu iekārtojumu. Īpaši tiek uzsvērta gatavība palīdzēt topošajiem mācībspēkiem un profesionāļiem jautājumos, kas attiecas uz starpdisciplinārajām studijām un zinātnisko komunikāciju.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē