Izdevuma autoru Roberto Todeskīni (Roberto Todeschini) and Alberto Bačīni (Alberto Baccini) mērķis bija sagatavot iespējami pilnīgu pārskatu par visiem pieejamajiem zinātniskās produktivitātes statistikas rādītājiem, kurus izmanto publikāciju analīzē un aprakstā. Tādējādi radīts pirmais visaptverošais ceļvedis bibliometrijā, kurā, sākot ar plaši izmantotiem mērījumiem (piemēram, žurnāla ietekmes faktoru) līdz ļoti specializētiem rīkiem, ir aprakstīti visi aktuālie rādītāji, kādi pašlaik tiek izmantoti publikāciju izvērtējumā. Tajā apkopotas definīcijas, formulas, algoritmi un skaidrojumi par to pielietojumu. Pielikumos atrodama vērtīga papildinformācija par datu avotiem, bibliometriskās un scientometriskās analīzes rīkiem un paņēmieniem.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē