Informācijpratībai mūsdienās, kad dzīvojam ar medijiem pārsātinātā pasaulē, ir izšķiroša loma informācijas iegūšanā un izvērtēšanā. Tā palīdz veidot dialogu starp kopienas pārstāvjiem. Diemžēl pētījumi rāda, ka pusaudžiem ļoti pietrūkst kritiskās domāšanas prasmes. Bibliotēkas spēj darīt daudz, lai izglītotu medijpratībā gan pieaugušos, gan jauniešus. Džimika Andersone un Kellija Čarnecka sagatavojušas rakstu krājumu, kurā vārds tiek dots gan bibliotekāriem, gan pētniekiem, gan jauniešiem. Izdevuma pirmajā daļā aprakstītas dažādas stratēģijas un praktiski ieteikumi darbam ar pusaudžiem, savukārt otrajā daļā tiek piedāvāti programmu paraugi un piemēri no prakses. Izdevumu papildina atsauces, komentāri, ieteicamās literatūras saraksts un priekšmetu rādītājs.

Grāmatas pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā.

Jaunākā profesionālā literatūra bibliotēku speciālistiem LNB krājumā (2023. gada I ceturksnis)
Jaunākā profesionālā literatūra bibliotēku speciālistiem LNB krājumā (2023. gada II ceturksnis)