Kā atpazīt viltus ziņas? Vai dezinformācija vienmēr tiek izplatīta apzināti? Vai melot var tikai ar vārdiem? Kā atšķiras termini misinformationdisinformation un mal-information? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem var atrast izdevumā “Media Smart: lessons, tips and strategies for librarians, classroom instructors and other information professionals”, kura autore Džoanna Burkharda vienkāršā un saprotamā veidā stāsta par viltus ziņu atpazīšanu. Tiek analizēts informācijas apstrādes process no psiholoģiskā aspekta, moderno tehnoloģiju atstātais iespaids, kā arī mediju manipulāciju paņēmieni. Kā risinājums tiek norādīta mediju lietotprasmes izkopšana. Autore apraksta dažādas stratēģijas, rīkus un vingrinājumus, kas noder bibliotekāru darbā ar studentiem.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē