Autoru kolektīvs Patrika Lo vadībā sagatavojis izdevumu divos sējumos, kuros lasāmas intervijas ar vairāk nekā 40 bibliotekāriem no visas pasaules. Centrālā sarunu tēma – bērnu un jauniešu lasīšanas prasmju attīstīšana un attiecīgu programmu īstenošana bibliotēkās. Pirmajā sējumā apkopota bibliotēku speciālistu pieredze no ASV un Eiropas, otrajā – no Āzijas, Āfrikas, Austrālijas un Tuvajiem Austrumiem. Detalizētie stāsti par dažādiem pasākumiem un aktivitātēm apraksta gan sasniegumus, gan izaicinājumus. Latviju pārstāv Silvija Tretjakova no Latvijas Nacionālās bibliotēkas. Viņa stāsta par Bērnu literatūras centra izveidošanu un darbību, par literatūru bērniem, lasīšanas veicināšanas aktivitātēm un par bibliotēkas pieredzi Covid 19 pandēmijas laikā. Izdevumu papildina melnbalti fotoattēli.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā.