Elektroniskie pakalpojumi bibliotēku lietotājiem nav jaunievedums. Tādējādi tiek nodrošināta informācijas pieejamība ārpus ierastā bibliotēkas darba laika un daudz plašāka piekļuve resursiem – grāmatu un žurnālu elektroniskajām versijām un pētnieciskajiem darbiem. Bet Covid-19 pandēmijas laikā uz virtuālo vidi pārcēlās visi ar lasītāju apkalpošanu saistītie pakalpojumi. Tā rezultātā palielinājās elektronisko pakalpojumu atpazīstamība un iezīmējās gan ieguvumi, gan trūkumi. Šajā rokasgrāmatā apkopotas pandēmijas laikā iegūtās atziņas un secinājumi. Nodaļu autori ir pieredzējuši nozares profesionāļi, kas apraksta dažādus elektronisko pakalpojumu aspektus, piedāvā praktiskus ieteikumus un rīkus, kā uzlabot pakalpojumu kvalitāti un palielināt sabiedrības iesaistīšanos. Starp aplūkotajām tēmām ir arī vadības atbalsts personālam, izglītojošo materiālu pieejamības nodrošināšana medicīnas studentiem un ieteikumi semināru un konsultāciju organizēšanai tiešsaistē. Izdevums paredzēts medicīnas bibliotēkās strādājošajiem speciālistiem, taču noderēs arī citu bibliotēku darbiniekiem.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā.