Žurnālu ievada Aleksa Bērnsa (Alex Byrne) eseja, kurā viņš stāsta par IFLA Vārda brīvības un informācijas piekļuves komiteju (Freedom of Access to Information and Freedom of Expression, FAIFE), kurai šogad aprit 25 gadi, un tās sagatavoto IFLA paziņojumu par bibliotēkām un intelektuālo brīvību (1999). Paziņojums būtiski paplašināja IFLA darbības jomu, nosakot intelektuālo brīvību kā cilvēka pamattiesības un kā bibliotēku profesijas galveno pienākumu, un savu nozīmi tas nav zaudējis arī šodien. Arī pārējos numurā publicētajos rakstos turpināta šī tēma, sīkāk pētot, kā vārda brīvība izpaužas saistībā ar bibliotēku praksi, mākslīgo intelektu, profesionālo noslēpumu neizpaušanu, krīzēm utt.

Izdevums pieejams: https://repository.ifla.org/bitstream/123456789/2143/1/ifla-journal-48-3_2022.pdf