Kaut arī šī grāmata tika uzrakstīta īsi pirms Covid-19 pandēmijas, tās izdošanas laiks ideāli atbilda situācijai: attālinātās mācības 2020. gadā bija kļuvušas par skolēnu un studentu ikdienu un pasaulē strauji palielinājies pieprasījums pēc izglītības tehnoloģijām, tiešsaistes rīkiem un resursiem. Izdevuma autore Kristīne Mjūna apraksta dažādas stratēģijas, kā bibliotēkas pakalpojumus pielāgot attālinātās izglītības vajadzībām, papildinot stāstījumu ar labas prakses piemēriem. Izdevumā atrodami ieteikumi, kā nodrošināt lietotāju piekļuvi bibliotēkas resursiem, kā uzlabot komunikācijas un digitālās prasmes un nodrošināt mācību darbam nepieciešamo atbalstu.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē