Šajā izdevumā apkopoti ieteikumi, kā ieviest vienkāršas un efektīvas izmaiņas, kas palīdz taupīt laiku un uzlabot bibliotēku pakalpojumus. Teorētiskie pamatojumi rodami uzņēmējdarbības un vadības zinātnes, kā arī veselības mācības atziņās, un tos papildina labas prakses piemēri un resursu saraksti. Darba galda organizēšana, ikdienas uzdevumu racionalizācija, telpu pārplānošana – tādi ir daži no ieteiktajiem veidiem, kā bez lielām izmaksām panākt augstāku darba produktivitāti bibliotēkas ikdienā.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē