Šajā izdevumā stāstīts par mākoņdatošanas tehnoloģijām, modeļiem un pakalpojumiem saistībā ar bibliotēkām un informācijas centriem. Mākoņskaitļošana jeb mākoņdatošana (angļu: cloud computing) tiek skaidrota kā datu glabāšanas, skaitļošanas jaudas vai programmatūras pakalpojumu pirkšana no cita uzņēmuma, piekļūstot šiem resursiem caur internetu. Autors apraksta bibliotēku speciālistu iniciatīvas, apgūstot jaunās tehnoloģijas un tādējādi ietaupot datorizētās infrastruktūras uzturēšanas izmaksas, tā vietā koncentrējoties uz informācijas piegādi lietotājiem un citiem bibliotekārajiem pienākumiem.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē