LNB pētniece Kristīne Zaļuma piedāvā ieskatu 14 kādreizējo bibliotēku vēsturiskajās kolekcijās. Mūsdienās šīs kolekcijas iekļautas Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumā. Lasītājam ir iespēja iepazīties gan ar sabiedrisko ( Rīgas liceja, Cēsu Dzimtenes pētīšanas biedrības, Kurzemes bruņniecības u.c. iestāžu un organizāciju ), gan ar privāto (Pelču, Popes, Varakļānu u.c. muižu) bibliotēku stāstiem, kas vēstī ne tikai par bibliotēku, bet par visas Latvijas vēsturi. Izdevums papildināts ar attēliem un personu, vietu, iestāžu un organizāciju rādītājiem.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē