Mūsdienās bibliotēku darbs vairs nav iedomājams bez informācijas tehnoloģiju atbalsta un tieši tāpēc ir būtiski, lai ikvienam bibliotēku darbiniekam būtu izpratne par galvenajiem jautājumiem šajā tēmā. Grāmatas autors Džonatans Smits, gatavojot izdevumu, ņēmis vērā bibliotēku darba specifiku. Viņa mērķis ir sniegt pārskatu par tehnoloģiju iespējām bibliotēku darbā un piedāvāt pamatzināšanas par vairumu tēmu, ar kurām bibliotekāram var iznākt saskarties. Starp tām atrodamas tehnoloģiju pārvaldība, stratēģiskā plānošana, tīklošana, informācijas drošība, tīkla administrēšana, programmu un informācijas sistēmu attīstība. Autors stāsta par radošajām darbnīcām, 3D printēšanu un citām aktivitātēm, neaizmirstot tradicionālos bibliotēku pakalpojumus – automatizāciju, cirkulāciju, digitalizāciju. Katru nodaļu papildina pamatterminu skaidrojums, bibliogrāfija un tīmekļa resursu saraksts, kā arī kopsavilkums un īss pārskats par aktuālajām tendencēm.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē