Izdevuma autore Megana Lotsa savu mērķi definē īsi: “Mana misija ir parādīt, ka bibliotēkas ir vieta, kas var ienest mākslu, radošumu un kopības sajūtu jūsu dzīvē”. Viņa uzsver radošuma nozīmi, parādot, kā to pielietot bibliotēkas darbā – gan dažādos projektos, gan mācību darbā, gan problēmu risināšanā. Izdevumā atrodami praktiski norādījumi, kā bibliotekāriem veicināt starpdisciplināru sadarbību un partnerattiecības ar citu nozaru pārstāvjiem, kā organizēt izglītojošus pasākumus, izceļot bibliotēkas krājumu un pakalpojumus un kā nostiprināt bibliotēkas atpazīstamību kopienas vidū. Izdevuma adresāts ir ikviens bibliotekārs, kurš meklē iespējas kā jaunā veidā, ar zemām izmaksām un lielu efektivitāti uzlabot savas bibliotēkas darbību.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē