IFLA Journal ir starptautisks žurnāls, oficiālais Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions) izdevums, kas publicē rakstus par bibliotēku un informācijas pakalpojumiem un sociālajiem, politiskajiem un ekonomiskajiem jautājumiem, kas ietekmē piekļuvi informācijai caur bibliotēkām. Visi raksti ir recenzēti.

Jaunajā numurā lasāmi raksti par dažādām tēmām: izdevējdarbības problēmām, ētikas kodeksu izvērtējumu, zināšanu pārvaldības praksi Dienvidāzijas augstākās izglītības iestāžu institūcijās, rakstpratības un lasītpratības vidi Kenijā, uzņēmējdarbības iespējām un to ietekmi uz finansējumu Tanzānijas bibliotēkās. Īpaši pieminami ir divi pētījumi – viens par šābrīža situāciju Zviedrijas skolu bibliotēkās un otrs par to, kāpēc informācija par klimata izmaiņām ne vienmēr sasniedz mērķauditoriju jaunattīstības zemēs.

2019. gada decembra numurs pieejams: https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/ifla-journal/ifla-journal-45-4_2019.pdf

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē