Aleksandrijas bibliotēka bieži tiek dēvēta par vienu no lielākajiem sasniegumiem cilvēces kultūras vēsturē. Tomēr tā neradās tukšā vietā: Senajā Ēģiptē un Rietumāzijā bibliotēku tradīcija bija pastāvējusi jau vairākus gadu tūkstošus. Šajā izdevumā apkopotas nozares vadošo speciālistu esejas par pirmshellēnisma laikmeta bibliotēkām Tuvajos Austrumos, piedāvājot visaptverošu ieskatu reģiona intelektuālajā vēsturē.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē