IFLA Journal ir starptautisks žurnāls, oficiālais Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (International Federation of Library Associations and Institutions) izdevums, kas publicē rakstus par bibliotēku un informācijas pakalpojumiem un sociālajiem, politiskajiem un ekonomiskajiem jautājumiem, kas ietekmē piekļuvi informācijai caur bibliotēkām. Visi raksti ir recenzēti.

Numura tēma ir informācijpratība. Materiālu atlases pamatā ir 2018. gada IFLA kongresa referāti. Saturā atrodami gan teorētiski raksti, gan labas prakses piemēri. Aprakstīti pētniecības modeļi, analītiskās domāšanas prasmes un arī izaicinājumi, ar kādiem jāsaskaras, piemērojot teoriju praksē.

Numurs pieejams: https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/ifla-journal/ifla-journal-46-2_2020.pdf

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē