Emocionālā inteliģence un kritiskās domāšanas prasme profesionālās dzīves kontekstā kļuvušas par bieži apspriestām tēmām. Lasītājiem tiek piedāvāta pirmā grāmata no jaunas sērijas par bibliotēku pārvaldību (pavisam paredzēts izdot septiņas). Izdevumā ievietotais materiāls balstās uz akadēmiskiem pētījumiem un ir paredzēts pielietošanai ikdienas praksē. Lēmumu pieņemšana, problēmu risināšana, kritiska spriestspēja un radoša domāšana – par to stāsta grāmatas autors Gerijs L. Šeifers, analizējot piemērus no prakses un piedāvājot praktiskus risinājumus aprakstītajām problēmām. Izdevuma mērķauditorija ir bibliotēku un informācijas zinātnes speciālisti un studenti.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē