Darbavietas maiņa vienmēr rada stresu, lai arī cik patīkami nebūtu jaunie uzdevumi vai darba vide. Šis izdevums ir sava veida rokasgrāmata tiem, kas izlēmuši nomainīt darbu vai uzņemties jaunus pienākumus. Gatavojot izdevumu, autores izmantojušas personīgo pieredzi un intervijas ar citiem bibliotekāriem. Grāmatas saturā iekļauti ieteikumi, kā labāk orientēties jaunajos apstākļos, prezentēt savas prasmes, pārvarēt iespējamo kultūršoku un pārvaldīt emocijas. Izdevums noderēs bibliotekāriem, kas vēlas mainīt darbu, bibliotēku nozares mācībspēkiem un karjeras konsultantiem.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē