Pirmais izdevums Ričarda E. Rubina grāmatai, kurā autors bija iecerējis apkopot svarīgāko par bibliotēku un informācijas zinātņu pamatiem, iznāca 2000. gadā, kad Google svinēja savu otro dzimšanas dienu un līdz Facebook uznākšanas brīdim vēl bija jāgaida četri gadi. Koncentrētā veidā autors aprakstīja visas nozīmīgākās tēmas – zināšanu infrastruktūru un organizāciju, profesionālās vērtības un izglītību, bibliotēku vēsturi, krājumu veidošanu un saglabāšanu, pakalpojumu attīstību un popularizēšanu. Šobrīd saņemam piekto izdevumu, kura saturu būtiski ietekmējušas sabiedrībā notikušās pārmaiņas. Vairākas nodaļas ir pārrakstītas vai pievienotas no jauna, piemēram, datu un lietotāju privātums, intelektuālā brīvība sociālajos tiešsaistes medijos, bibliotēku ieguldījums dezinformācijas apkarošanā, ilgtspējīga attīstība, atvērtā piekļuve, sociālais taisnīgums, bibliotēku pakalpojumi minoritātēm. Izdevums noderēs ikvienam, kurš vēlas gūt priekšstatu par bibliotēku un informācijas zinātņu šībrīža situāciju.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē