Jo zinošāks bibliotekārs, jo augstāka ir viņa darba kvalitāte. Tā ir aksioma. Tomēr daudzās bibliotēkās joprojām ir izplatīta prakse pieņemt darbā personālu bez speciālas bibliotēkzinātnes izglītības, kuriem nepieciešamās zināšanas nākas apgūt praksē. Kā palīdzēt orientēties bibliotēku darbā un izprast informācijas pakalpojumu pamatprincipus un būtību? Šajā izdevumā aprakstītas pamatlietas, kas ir kopīgas visu veidu bibliotēkām. Materiāls izkārtots trīs lielās nodaļās, kurās aprakstīti bibliotēku pakalpojumi, krājumi un to veidošana, darbs ar dažādām lietotāju grupām, intelektuālā brīvība un cenzūra u.c. Katras nodaļas sākumā nosauktas tēmas, uzskaitītas vajadzīgās kompetences un minēti svarīgākie termini. Stāstījumu papildina piemēri no bibliotēku prakses un nobeigumā sniegts satura kopsavilkums, jautājumi diskusijām, ieteikumi bibliotēku aktivitātēm, papildliteratūra un ieteicamie resursi.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē