Kā ir strādāt bibliotēkā, ja ikviena diena nozīmē izaicinājumu sadzīvot ar hronisku slimību? Likumdošana paredz, ka darba devējam ir pienākums nodrošināt taisnīgus, drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus, tomēr joprojām gadās situācijas, kad pienākumu izpildīšana ir apgrūtināta vai pat rada nopietnus riskus jau tā trauslajai veselībai, pie tam iemesls var būt gan neatbilstošs aprīkojums, gan telpu iekārtojums, gan nepārdomāta darba organizācija. Izdevumā apkopoti bibliotekāru pieredzes stāsti no dažādām bibliotēkām, turklāt abas autores raksta par problēmu, kuru pazīst no personiskās pieredzes. Viņu mērķis ir iedrošināt savus līdziniekus un vienlaikus plašākai auditorijai sniegt ieskatu jautājumā, ko nozīmē cilvēkam ar īpašām vajadzībām strādāt bibliotēkā un kā radoši un atbilstoši iekārtota vide var pozitīvi ietekmēt darba kvalitāti visiem strādājošajiem. Izdevumu papildina bibliogrāfija un priekšmetu rādītājs.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē