Nozīmīga bibliotēku darba sastāvdaļa ir izstāžu veidošana. Tā sniedz iespēju atklāt un popularizēt bibliotēku krājumus ar mērķi iedvesmot, izglītot un izklaidēt izstādes apmeklētājus. Izstāžu satura radīšanā tiek izmantotas grāmatas, attēli, skaņu ieraksti, multivides objekti, paredzēta arī skatītāju līdzdalība. Šī rokasgrāmata iekļauj darba procesu aprakstus soli pa solim, sākot ar idejas izstrādi un konceptuālo plānošanu līdz izstādes demontāžai un gala rezultāta izvērtēšanai. Starp aplūkotajām tēmām atrodami arī jautājumi par projektu vadību, grafisko dizainu, mērķauditoriju, eksponātu uzstādīšanu un apkopi, kā arī citi praktiska satura ieteikumi un labas prakses piemēri. Izdevums noderēs visu veidu bibliotēku speciālistiem, kā arī nozares studentiem.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē