Izdevniecības Harrasssowitz sērijā “Bibliotēka un zinātne” jauns izdevums – grāmata “Logs uz mūžību”, kas ir stāsts par četrām no vecākajām antīkā perioda, viduslaiku un renesanses perioda grāmatu krātuvēm, kuras pastāv joprojām un pieder pie pasaulē nozīmīgākajām vissenāko laiku atmiņas institūcijām. Grāmatā iekļauti stāstījumi par Veronas Kapitolija bibliotēku, Sinaja kalna Svētās Katrīnas klostera bibliotēku, Šveices Sanktgallenes Abatijas bibliotēku un Zalcburgas Svētā Pētera Benediktiešu klostera bibliotēku.

Lai gan to sākotne, iesniegdamās pat vairākos gadu tūkstošos pirms Kristus dzimšanas, saprotamu iemeslu dēļ nav pilnībā izzināta, bibliotēku vēstures kontekstā šīs godājamās institūcijas saglabā nepārvērtējamu nozīmi. Seno bibliotēku krājumos saglabātais saturs nodrošina pilnīgi citu kvalitāti un zināšanas mūsdienu pētījumiem par arheoloģiju, dažādiem artefaktiem utt. Interesanti, ka visas četras bijušas reliģisko institūciju bibliotēkas, kas pierāda, ka tieši reliģiskais konteksts nodrošinājis šo bibliotēku vērtību ilgtermiņa pastāvēšanas iespējas, nodrošinot saikni ar mūžību.

2019. g Zalcburgā notika visu četru minēto bibliotēku pārstāvju un zinātnieku pirmā kopīgā tikšanās, kuras rezultātā tika lemts unikālo informāciju par minētajām kultūrvēstures atmiņas institūcijām padarīt pieejamu arī plašākai sabiedrībai, izveidojot šo publikāciju apkopojumu. Publikāciju autori meklējuši arī atbildes uz teju globālajiem jautājumiem: Kāpēc vispār radušās šīs pasaules mēroga tekstuālo liecību krātuves? Kāpēc tās pastāv vēl aizvien? Kādu izaicinājumu priekšā tās atrodas mūsdienās?

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē