Viltus ziņas, propaganda un dezinformācija ir atšķirīgi jēdzieni, taču to saikne ir spēcīga, jo viena no dezinformācijas būtiskākajām sastāvdaļām ir nepatiesa vai tikai daļēji patiesa informācija. Nopietns viltus ziņu bīstamības faktors ir to spēja ietekmēt milzu auditoriju, jo digitālajā laikmetā informācijas saturu pavairo paši lietotāji un ir vērojama tendence dalīties ar nepārbaudītu saturu. Šajā rakstu krājumā izdevuma redaktori ir apkopojuši dažādu nozaru profesionāļu esejas par viltus ziņu tēmu. Viltus ziņu fenomens tiek analizēts dažādās vidēs, kuru vidū ir tīmekļa platformas, sociālie tīkli un tajos publicētais saturs: raksti, intervijas, mēmes, konspirācijas teorijas. Rakstu autori pēta, kā viltus ziņu radīšanā izpaužas politikas, tehnoloģiju un žurnālistikas konteksts, kādi psiholoģiskie mehānismi ietekmē lasītā teksta uztveri, kā atšķiras dažāda veida dezinformācija un kādi būtu iespējamie risinājumi viltus ziņu atpazīšanai un izskaušanai.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē