Izdevuma autori pēta bibliotēkas fenomenu: kā radās un attīstījās bibliotēkas, kā tās ir mainījušās un turpina mainīties līdzi laikmetam. Kurā brīdī kolekcija top par bibliotēku? Vai formai un materiālam ir nozīme, ja runājam par grāmatām? Kādu ietekmi uz bibliotēkām ir atstājusi reliģija, politika, nauda, tehnoloģiju attīstība? Vai mērķis vienmēr attaisno līdzekļus? Autori stāsta par grāmatu, to kolekcionāru, grāmattirdzniecības un bibliotēku vēsturi, pārsvarā koncentrējoties uz Eiropas pieredzi. Cita starpā tiek pieminēts Latvijas vārds, atzīmējot jauno, iedvesmojošo Nacionālās bibliotēkas ēku, kas uzcelta XXI gadsimta sākumā. Šo izdevumu novērtēs ikviens lasītājs, kam patīk grāmatas un bibliotēkas.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē