Sērijā “A Practical Guide for Librarians” iznācis atkārtots izdevums rokasgrāmatai par digitalizēšanu un digitālo arhivēšanu. Tā autore Elizabete Legeta iepazīstina ar digitālās glabāšanas pamatprincipiem, apraksta dažādu digitālo materiālu veidus un to atšķirības, kā arī pievēršas citiem jautājumiem, piemēram, kā metadati palīdz uzlabot piekļuvi kolekcijai. Atsevišķas nodaļas veltītas autortiesībām un problēmām, kādas rodas, darbojoties ar digitālo informāciju. Kaut gan izdevuma mērķauditorija ir bibliotekāri un arhīvu darbinieki, to var sekmīgi izmantot ikviens interesents, kurš vēlas izveidot vai sakārtot savu personīgo digitālo arhīvu.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē