Rakstu krājuma vienojošā tēma ir akadēmisko bibliotēku cilvēkresursu nozīme un attīstība. Eseju autori aplūko tēmu no dažādiem skatpunktiem, pievēršoties gan šābrīža akadēmisko bibliotēku vides raksturojumam, gan aprakstot profesionālās izglītības lomu nozares speciālistu sagatavošanā un turpmāko profesionālo attīstību, gan pētot, kā mūsdienu apstākļos mainās bibliotekāru darbības sfēras. Tekstu papildina bagātīgs atsauču klāsts un piemēri no prakses.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē