Digitālās humanitārās zinātnes ir jauna un strauji augoša starpdisciplināra pētniecības nozare, kura koncentrējas uz datiem, kas saistīti ar humanitārajām zinātnēm un kultūru, piemēram, to apstrādi, digitalizēšanu, arhivēšanu, popularizēšanu un analīzi. Akadēmisko bibliotēku bibliotekāriem nākas pastāvīgi pilnveidot savas prasmes, pieņemot jaunus izaicinājumus un paplašinot darbības lauku. Līdzās ierastajai informācijas nodrošinātāja lomai parādāstādi pienākumi kā pedagoģiskais darbs, elektroniskā izdevējdarbība un projektu vadība. Pavisam izdevumā apkopotas 30 esejas, kurās atrodami gan teorētiski pārspriedumi, gan apraksti par akadēmisko bibliotekāru īstenotajiem projektiem un iniciatīvām, piemēram, tradicionālo krājumu transformēšanu digitālajās kolekcijās, bibliotekāru apmācību novērtēšanas modeli un koncepcijas izstrādi sadarbībai ar pētniekiem.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē