Kur vislabāk apgūt tādas prasmes kā datoranimācija, video veidošana un filmpratība – skolā vai bibliotēkā? Medijpratības speciālisti Renē Hobsa, Liza Delorieiza un Pama Stīgersa, pamatojoties uz savu pieredzi, atbild – protams, bibliotēkā, kur vienkopus pieejamas izglītojošas programmas, audiovizuālie bibliotēku pakalpojumi un plašsaziņas līdzekļu kolekcijas. Speciālistu vadībā studenti apgūst gan prasmi orientēties attēlmediju piedāvājumā, gan iemaņas to radīšanā. Izdevumā analizēti piemēri no vairāk nekā 170 ASV bibliotēkām, demonstrējot, kā iespējams panākt paaudžu un kopienu vienotību izpratnē par attēlizdevumu mediju dabu. Papildus izdevuma autori piedāvā ieskatīties tīmekļa vietnē www.libraryscreenscene.com, kurā var noskatīties daudzas no tekstā minētajām īsfilmām un video, kā arī redzēt interaktīvo karti, kurā atzīmētas bibliotēkās pieejamās medijpratības programmas un pakalpojumi. Lietotāji var šos paraugus lejupielādēt un dalīties ar tiem.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē