Bibliotēku pienākumos ietilpst rūpes par savas kopienas informatīvajām vajadzībām, nodrošinot tām attiecīgos pakalpojumus un resursus. Izdevuma autori apraksta bibliotēku programmu teorētiskos modeļus un piedāvā gadījumu izpēti, uzsverot pārvaldības, datu aizsardzības un sadarbības nozīmīgumu dažādu ar veselības pratības saistītu projektu īstenošanā. Tiek stāstīts arī par bibliotēku novērtējuma izmantošanu turpmākajā plānošanā un personāla apmācību. Izdevuma mērķauditorija ir bibliotēku vadītāji un speciālisti, kā arī viņu sadarbības partneri.

Grāmatas pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā.