Bibliotēku uzdevums ir palīdzēt uzlabot apmeklētāju un kopienu dzīves kvalitāti, nodrošinot pieeju informācijai, pasākumus un pakalpojumus. Tādu pašu atbalstu pelnījuši arī bibliotēku darbinieki: sūdzības par nepiemērotiem darba apstākļiem un toksisku darba vidi joprojām ir sastopamas. Amerikas Bibliotēku asociācija sagatavojusi rokasgrāmatu, kuras autors Bobijs Ņūmens (Bobbi L. Newman) stāsta par veselīgas darba vides veidošanu bibliotēkās un uzsver fizisko, mentālo un sociālo faktoru nozīmi, atzīmējot to radīto ietekmi gan individuālajā, gan organizāciju līmenī. Izdevumā apkopoti praktiski ieteikumi un veiksmīgi labas prakses piemēri, piedāvājot stratēģijas pozitīvu pārmaiņu ieviešanai.

Grāmatas pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā.