“Vieglāk ir uzcelt jaunu nekā pārbūvēt veco.” Tā ir vispārzināma patiesība. Tomēr visinteresantākie risinājumi un negaidītas arhitektoniskās un kultūras vērtības var rasties pamestu ēku renovācijas gaitā, īpaši gadījumos, kad krasi tiek mainīta ēkas kādreizējā funkcija. Šajā izdevumā stāstīts par vēsturisko ēku atkalizmantošanu ilgtspējas un vides attīstības kontekstā un mūsdienīgām bibliotēkām, izvietotām ēkās, kas sākotnēji tikušas celtas pavisam citam nolūkam. (Slimnīca, lielveikals, ugunsdzēsēju depo, lopkautuve, baznīca ir daži no piemēriem.) Pirmajā daļā tiek aplūkotas teorētiskas nostādnes par ēku atkārtotas izmantošanas iespējām, izaicinājumiem un problēmām, tālāk seko gadījumu izpēte – piemēri no dažādām valstīm, kā iespējams radoši pārveidot ēkas publisko un akadēmisko bibliotēku vajadzībām.

Šis izdevums ir divu Starptautiskās bibliotēku asociāciju un institūciju federācijas (IFLA) sekciju kopdarbs. IFLA Vides, ilgtspējas un bibliotēku sekcijas (ENSULIB) mērķis ir iedvesmot bibliotekārus darboties savas kopienas un vides ilgtspējas nodrošināšanā, IFLA Bibliotēku ēku un aprīkojuma sekcija (LBES) pievēršas iedvesmojošu bibliotēku ēkām un novatorisku tehnoloģiju ieviešanai bibliotēku jomā.

Lasīt izdevumu