Kā veicināt izpratni par akadēmisko godīgumu, akadēmisko ētiku, akadēmiskajām vērtībām un plaģiātu? Par Erasmus+ projekta “Eiropas līmeņa tīkls akadēmiskā godīguma veicināšanai” mērķi tika izvirzīts izstrādāt izglītības materiālus, rīku kopumu starpnozaru sadarbībai un rokasgrāmatu akadēmiskā godīguma jautājumos. Projekta atskaites daļa kļuvusi par šī izdevuma pamatu. Tas sastāv no divām daļām: terminu vārdnīcas un vispārējām vadlīnijām. Tulkotā vārdnīca satur terminus angļu un latviešu valodās, definīcijas un atsauces uz oriģinālavotu. Vadlīnijas izskaidro minimālās prasības un atbildību akadēmiskajā darbā iesaistītajām pusēm, palīdzot veidot vienotu izpratni par jautājumiem, ka saistīti ar akadēmisko godīgumu. Mērķauditorija ir akadēmiskā sabiedrība un ar to saistītās organizācijas, kā arī tiesībsargi, uzņēmēji, projektu attīstītāji, studenti un citi interesenti.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē