Informācija, ko satur attēli, ir uztverama neatkarīgi no tradicionālā lasītprasmes līmeņa. Bet kāda ir vizuālās pratības loma lasīšanas attīstībā? Vai to var izmantot kā instrumentu, lai izkoptu lasītprasmi, parādot, cik saistoša un pievilcīga var būt lasīšana? Izdevuma autors Džeiks Houps pievēršas vizuālās pratības potenciālam un iespējām lasīšanas veicināšanā, apvienojot teoriju un labas prakses piemērus. Izdevums būs noderīgs skolu un publisko bibliotēku speciālistiem, kā ar bibliotēku un informācijas zinātniekiem un studentiem.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē