Kopš savas pastāvēšanas pirmsākumiem bibliotēkas ir nodarbojušās ar datu uzkrāšanu, un laika gaitā mainījies ir tikai datu formāts un tehnoloģijas. Taču ar lielo datu ienākšanu bibliotekāriem un informācijas profesionāļiem nākas apgūt jaunas zināšanas un prasmes, lai spētu nodrošināt bibliotēka pamatpakalpojumus un uzņemtos jaunus pienākumus, piemēram, datu apstrādi un vizualizāciju, pētījumu datu pārvaldību, statistisko analīzi u.c. Šie pienākumi ir aktuāli jau tagad un nākotnē kļūs vēl nozīmīgāki. Izdevuma autori iepazīstina bibliotekārus ar datu zinātnes* pamatjēdzieniem un principiem, kā arī piedāvā pārskatu par datu bibliotekāra darbā nepieciešamajiem praktiskajiem rīkiem un programmatūru.

*Datu zinātne ir starpdisciplināra nozare, kas ietver sevī tādas apakšnozares kā mākoņdatošana, informācijas izguve, datorredze, zināšanu inženierija, sociālo un informācijas tīklu analīze.

 

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē