Latvijas Universitāte sadarbībā ar Kultūras pedagogu biedrību izdevusi Austras Avotiņas sastādīto krājumu “Vizuālizpratne kā 21. gadsimta kompetence”. Tajā publicētas Eiropas Vizuālizpratnes vadlīnijas, kas izstrādātas ar mērķi radīt vienotu modeli izglītības programmu un mācību materiālu izstrādei. Dokumentam ir rekomendējošs raksturs, tas piedāvā radošu un integrētu mācību metodiku, kuru viegli adaptēt, un tas būs nozīmīgs instruments Latvija izglītības reformas īstenošanā. Otrajā daļā apkopotas teorētiskās pamatnostādnes, bet trešo daļu veido ieskats dažādās mācību metodēs. Pievienots arī glosārijs ar vizuālizpratnes terminiem un to skaidrojumu četrās Eiropas Savienības valodās, kā arī pielikumi – pasākumu programmas un citāti no klasiķu darbiem.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā

Ar citiem jaunieguvumiem bibliotēku speciālistiem iespējams iepazīties LNB tīmekļvietnē