Runājot par interneta izmantošanu, vienmēr tiek uzsvērts – internets nav anonīms un ikviena darbība tīmeklī ir izsekojama. Tomēr zinoši interneta lietotāji zina, kā neatstāt digitālās pēdas. Vai tāda rīcība atbilst bibliotēku politikai? Rokasgrāmatas autori atbild apstiprinoši, skaidrojot, kādos gadījumos bibliotēkām būtu jāatbalsta apmeklētāju privātums un jānodrošina piekļuve anonīmajam tīmeklim, vienlaicīgi novēršot iespējas veikt nelikumīgas darbības. Izdevums sākas ar īsu ieskatu interneta vēsturē un aprakstu, kas ir anonīmais tīmeklis un tā populārākās platformas. Turpinājumā pētīta anonīmā tīmekļa izmantošanas pieredze dažādu valstu bibliotēkās, uzsverot gan lietotāju apmācību, gan tehnoloģiju izmantošanu, gan pētniecisko darbu. Izdevumu papildina glosārijs un priekšmetu rādītājs, kā arī zināmāko anonīmā tīmekļa vietņu uzskaitījums.

Izdevuma pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā.