Iznācis IFLA Journal decembra numurs, kurā atrodami 18 raksti par dažādiem ar informācijas un bibliotēku zinātnēm saistītiem tematiem. Ievadrakstā lasāms visaptverošs ziņojums par Īrijas bibliotēkām, bet turpmākajā saturā dominē divi virzieni: akadēmisko bibliotēku pieredze (ilgtspējīgas attīstības mērķu aizstāvība, pētījuma datu un elektronisko resursu pārvaldība, akadēmiskā personāla iesaiste datu glabāšanā u.c.) un lietotāju informatīvās vajadzības jaunattīstības valstīs. Atsevišķas sadaļas paredzētas labas prakses piemēru izpētei, kurā šoreiz tiek analizēta Turcijas bibliotēku pieredze radošo darbnīcu organizēšanā, un atsauksmēm par profesionālajām publikācijām.

Lasīt izdevumu