2024. gada 8. martā notika Latvijas Universitātes 82. starptautiskā zinātniskā konferences Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija. LU Apgādā iznācis konferences tēžu krājums (sastādītāja – LU Bibliotēkas direktore Mārīte Saviča).

Lasīt tēžu krājumu

apgads.lu.lv