2021. gada 23. novembrī notika jau otrais apvienotais Eiropas Bibliotēku, informācijas un dokumentācijas biroja (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations, EBLIDA) un Pilsētprogrammas Eiropas Savienības partnerībai “Kultūras un kultūras mantojums” (the Urban Agenda for the EU, Partnership “Culture and Cultural Heritage”) tīmekļseminārs ar nosaukumu “Ilgtspējība publiskajās bibliotēkās – labāks finansējums lieliskai labai vietai” (Sustainability in Public Libraries – Better funding for a great good place).

Seminārā tika prezentēti divi ziņojumi – Eiropas publisko bibliotēku finansēšanas struktūru novērtējums un otrais Eiropas ziņojums par ilgtspējīgu attīstību un bibliotēkām. Abi pētījumi veikti, īstenojot Eiropas bibliotēku aptaujas šī gada vasarā un rudenī.

Seminārā tika prezentēti arī Pilsētprogrammas Eiropas Savienības partnerībai “Kultūras un kultūras mantojums” rīcības virziena “Vairot izpratni par publiskajām bibliotēkām Eiropā” (Raise Awareness for Public Libraries in Europe) rezultāti un ieceres. Šī rīcības virziena īstenošanā apvienojušies vairāki ietekmīgi bibliotēku jomas partneri no Eiropas.