Covid-19 pandēmija ir nesusi dramatiskas pārmaiņas bibliotēku un to apkalpoto kopienu dzīvē.

Ņemot vērā, ka bibliotēkām iespējams priekšā sarežģīti budžeta plānošānas periodi, ir svarīgi savākt, izveidot un prezentēt stāstus, parādot bibliotēku nozīmi pandēmijas seku pārvarēšanā.

Šajā tiešsaistes seminārā ir sniegts pārskats par IFLA materiāliem stāstu vākšanai un stāstīšanai, kā arī sniegti ieteikumi veiksmīgai stāstu prezentēšanai.