OCLC vecākā programmu vadītāja Kendra Morgan sniedz pārskatu par arhīvu, bibliotēku un muzeju darbības atjaunošanas (RE-opening Archives, Libraries and Museums, REALM) projektu.