Ilinoisas Universitātes (ASV) pasākumu cikla “Iepazīsim nacionālās bibliotēkas” trešais tīmekļseminārs par Čehijas Nacionālo bibliotēku.